FOCWA Eurogarant garantiebewijs

U als cliƫnt bent er zeker van dat een hersteld voertuig aan alle te stellen eisen van kwaliteit volledig voldoet, en dat de reparatie tegen een acceptabele prijs plaatsvindt. Toch zullen we dit ook schriftelijk bevestigen door het uitgeven van een Focwa Eurogarant garantiebewijs met een geldigheidstermijn van 4 jaar c.q. de volledige fabrieksgarantie wanneer u deze verliest of dreigt te verliezen.

Autoschade Heuvelland voldoet aan alle eisen van de kwaliteitscertificering. Deze norm KZS (Kwaliteits Zorg Schadeherstel) richt zich vooral op de klanttevredenheid.

De directie verklaart, dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zoals deze zijn vastgelegd in het Handboek Kwaliteitszorg Systeem, juist zijn en de feitelijke situatie weergeven van alle handelingen en activiteiten binnen de bedrijfsorganisatie.

De directie garandeert al haar opdrachtgevers, dat alle verplichtingen, die voortvloeien uit het kwaliteitsbeleid steeds en zonder voorbehoud worden nagekomen. Alle eisen van de KZS zijn geborgd in bedrijfsprocedures. Iedereen binnen de organisatie heeft zijn eigen taak en functie met betrekking tot het kwaliteitsbeleid en is gehouden aan de uitvoering ervan.

Speciale procedures zijn gericht op het in stand houden van een hoogwaardig kwaliteitsniveau van de organisatie. Bovendien houden zij in, dat voortdurend gestreefd wordt naar kwaliteitsverbeteringen.

  • autoschade_heuvelland_004
  • autoschade_heuvelland_008

Advies of Afspraak

Advies nodig of een afspraak maken? Neem contact met ons op en we helpen u verder.

Neem contact op
© Autoschade Heuvelland, realisatie door: Inconel B.V.