Disclaimer

Autoschade Heuvelland heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. Autoschade Heuvelland aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website.

De persoonsgegevens van de Autoschade Heuvelland-bedrijven zijn in deze website verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Tegen deze verwerking kan het betreffende bedrijf (zijnde een natuurlijke persoon) verzet aantekenen bij Autoschade Heuvelland.

Autoschade Heuvelland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, door gebruik van informatie die op deze website beschikbaar is.

Autoschade Heuvelland houdt zich het recht voor om de inhoud van deze site aan te passen of te verwijderen.

Niets van deze website, tekst, afbeeldingen of bestanden, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in welke vorm dan ook, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autoschade Heuvelland.

Alle auteursrechten behoren toe aan en zijn verkregen door Autoschade Heuvelland.

Autoschade Heuvelland
Aan de Fremme 17 6269 BK Margraten

© Autoschade Heuvelland, realisatie door: Inconel B.V.